فارسی English

مشاوره فنی تخصصی

راهنمای تفریخ تخم

راهنمای دریافت، شمارش و تفریخ تخم های چشم زده

خدمات تلقیح مصنوعی با استفاده از تکنیک لاپاراسکوپی

تلقیح مصنوعی به روش لاپاراسکوپی چیست؟

برنامه تعیین آمیزش

Mating Appraisal for Profit

تانک ذخیره اسپرم و ازت

ارائه دهنده تانکهای نگهداری اسپرم و نیتروژن

خدمات اصلاح نژادی برای واحدهای گاو شیری

تدوین برنامه های اصلاح نژادی و مدیریت مزارع گاو شیری

تخم چشم زده و بچه ماهی قزل آلا

عرضه ممتازترین تخم چشم زده و بچه ماهی سالمون و قزل آلا


آخرین خبرها

حضور گروه مبارک اندیش در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور، دامپزشکی، ژنتیک و اصلاح نژاد دام استان قزوین

حضور گروه مبارک اندیش در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور، دامپزشکی، ژنتیک و اصلاح نژاد دام استان قزوین

حضور گروه مبارک اندیش در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور، دامپزشکی، ژنتیک و اصلاح نژاد دام استان قزوین

اطلاعات بیشتر
سومین نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان، ماهی گیری و صنایع وابسته

سومین نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان، ماهی گیری و صنایع وابسته

سومین نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان، ماهی گیری و صنایع وابسته

اطلاعات بیشتر
سومین نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان، ماهی گیری و صنایع وابسته

سومین نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان، ماهی گیری و صنایع وابسته

سومین نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان، ماهی گیری و صنایع وابسته

اطلاعات بیشتر