تلفن تماس: 021-66436841
نمابر: 021-66946986
رایانامه: info@mobarakandish.com
آدرس: تهران، خيابان جمالزاده شمالي، ساختمان 341، واحد 5 و 6
صندوق پستي: 14185-163

ارتباط با ما