ردیف موضوع خلاصه بحث سخنران زمان مکان
1 پردازش و تحلیل اطلاعات و استفاده از ابزارهای نوین جهت بهبود سودآوری گله های گاو شیری اهمیت تحلیل داده ها و معرفی خدمات شرکت AgSource، معرفی خدمات آزمون ژنومیک گروه مبارک اندیش و اهمیت ارزیابی دام های ماده مهندس داوود صانعی، دکتر حمید روتارو، دکتر مهدی ساعتچی 1396/04/27 دانشگاه اصفهان
2 پردازش و تحلیل اطلاعات و استفاده از ابزارهای نوین جهت بهبود سودآوری گله های گاو شیری اهمیت تحلیل داده ها و معرفی خدمات شرکت AgSource، معرفی خدمات آزمون ژنومیک گروه مبارک اندیش و اهمیت ارزیابی دام های ماده مهندس داوود صانعی، دکتر حمید روتارو، دکتر مهدی ساعتچی 1396/04/24 هتل المپیک
3 اهمیت اقتصادی، ارزش های اصلاحی اهمیت اقتصادی، ارزش های اصلاحی و برنامه بهبود ژنتیکی صفات سلامت سم، مقاومت به عفونت رحمی و کتوز تحت بالینی در گله هلشتاین مهندس داود صانعی 1395/10/15 زیتون اصفهان
4 استراتژی¬های اصلاح نژادی تولید شیر کاهش قیمت تمام شده شیر با استفاده از برنامه های اصلاح نژادی مهندس داود صانعی 1395/04/22 شركت تعاوني گاوداران خراسان رضوي(خردورزان)
5 شاخص گاو تجاری ایده آل ویژگی های یک گاو شیری ایده آل و تغییری انقلابی در انتخاب ژنتیک برای آینده بهتر مهندس داود صانعی 1394/05/08 زیتون اصفهان
6 کاهش قیمت تمام شده شیر تولیدی با اصلاح نژاد گاو شیری بررسی تاثیر انتخاب اسپرم بر هزینه های گاوداری مهندس داود صانعی 1394/02/28 زیتون اصفهان
7 سمینار اصلاح نژاد گاوشیری ویژگی های گاو شیری سودآور و چگونگی تولید آن مهندس داود صانعی 1393/12/21 یزد، بلوار شهید بهشتی، سالن آمفی تئاتر جهاد کشاورزی
8 مدیریت پرورش و اصلاح نژاد گاو شیری این سمینار با همت موسسه مبارک اندیش و گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و حضور مسئولین جهاد کشاورزی استان و تولید کنندگان شیر برگزار گردید. دکتر قدرت الله رحیمی دکتر اردشیر نجاتی جوارمی مهندس داود صانعی 1393/12/14 دانشکده علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
9 تغیر مبنای ژنتیکی معرفی صفات و شاخص های جدید مهندس داود صانعی 1393/10/14 شركت تعاوني گاوداران خراسان رضوي(خردورزان)
10 تغییرمبنای ژنتیکی به روزرسانی شاخص های ژنتیکی و معرفی برخی صفات جدید در دسامبر2014 مهندس داود صانعی 1393/10/09 زیتون اصفهان
11 عملیاتی شدن ارزیابی ژنومیک در مزارع پرورش گاو هلشتاین ایران ضرورت بهره‌گيري از تكنولوژي ارزیابی ژنوميک دام در كشورو برنامه‌ريزي در جهت توسعه كاربرد اين تكنيك مهندس هوب ته پلاته دکتر اردشیر نجاتی 1392/12/20 سالن اجتماعات مرکز اصلاح‌نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور
12 گاو ایده آل تجاری ویژگی گاو های تجاری و بررسی شاخص های مرتبط با آن مهندس داود صانعی 1392/08/28 شركت تعاوني گاوداران خراسان رضوي(خردورزان)
13 آشنایی با ویژگیهای گاوهای شیری سودآور و شیوه های تولید آنها معرفی صفات تولیدی و سودآور گاوهای شیری و چگونگی شناسایی آنها از طریق کاتالوگ اسپرم مهندس داود صانعی 1392/08/09 زیتون اصفهان
14 مدیریت پرورش و اصلاح نژاد گاو شیری این سمینار توسط موسسه مبارک اندیش و معاونت بهبود تولیدات دامی استان یزد و مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی در یزد برگزار شد. مهندس داود صانعی 1392/04/16 سالن اجتماعات حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی یزد
15 قدرت ارزیابی ژنومیک وتاثیر شگرف آن بر تولید برترین گوساله های نر وماده هلشتاین علم ژنومیک و مزایای استفاده از آن در دامهای مزرعه و شاخصهای مورد نظر در انتخاب اسپرم مهندس داود صانعی 1392/04/13 زیتون اصفهان
16 آشنایی با مفاهیم پروف گاوهای نر هلشتاین معرفی شاخص های مورد استفاده در پروف گاو نر هلشتاین و همچنین شاخص های مورد استفاده در کاتالوگهای ارزیابی اسپرم مهندس داود صانعی 1391/10/07 زیتون اصفهان
17 سمینار اصلاح نژاد، تولید مثل و مدیریت پرورش گاو شیری مانیتورینگ گله¬های گاو شیری و معرفی ویژگی گاو های شیری آینده دکتر راجر ویگل و مهندس مایکل اسلیپر 1391/08/28 یزد، بلوار شهید بهشتی، سالن آمفی تئاتر جهاد کشاورزی
18 انتخاب اسپرم انتخاب اسپرم با هدف حداکثر نمودن سودآوری مهندس داود صانعی 1389/11/17 شركت تعاوني گاوداران خراسان رضوي(خردورزان)
19 پروف گاوهای نر درک مفاهیم پروف و ارزیابی ژنتیک گاوهای نر مهندس داود صانعی 1389/08/23 شركت تعاوني گاوداران خراسان رضوي(خردورزان)
20 ارزیابی ژنومیک قدرت انتخاب ژنومیک برای گوساله های نر و ماده ممتاز مهندس داود صانعی 1388/10/27 شركت تعاوني گاوداران خراسان رضوي(خردورزان)