فارسی English

تجهیزات آزمایشگاهی

 

میز آزمایشگاهی

ساخت میزهای آزمایشگاهی تقریبا در هر شکل و اندازه ای می تواند در بردارنده تجهیزات ضروری تأمین آب، هوا، برق، تخلیه و محافظ های لازم باشد.

 

موادسازنده

میز آزمایشگاهی ممکن است از جنس PVC، PE، PP و PVDF باشد و بیشتر توصیه می شود مواد داخلی به خاطر تطبیق پذیری از جنس PP باشند.

 

ابعاد

می توان میز آزمایشگاهی را در هر شکل و اندازه مورد نیاز، طراحی، ساخت و در محل نصب نمود.

 

میز کار

می توان میزهای کار را در اندازه ها و اشکال گوناگون با قابلیت های چندگانه مثلا قفسه دارو یا مسقف ساخت. همچنین می توانید تجهیزات آب، هوا، برق، تخلیه و محافظ های آنها را نیز نصب کنید.

 

مواد سازنده

PVC، PP و PVDF

 

ابعاد

می توان آن را در مقیاس واحد ساخت:

  • 2000 × 1000 میلی متر
  • 3000 × 1500 میلی متر
  • 4000 × 2000 میلی متر

این ابعاد می تواند در هر ضخامتی باشد.