فارسی English

شمارشگرها

 

شمارشگر سه کاناله QFlat lll

اصول عملیاتی و مدیریت شمارشگر

شمارش ماهیان با این شمارشگر می تواند پیش از تقسیم و ورود به مزارع پیش پرواری و یا بعد از طبقه بندی، با استفاده از قابلیت تحرک ماهیان صورت پذیرد. برای این منظور ماهیان بایستی به شمارنده ای که همواره آب در حال جریان داد، منتقل و معرفی گردند تا بدون بیهوشی و هرگونه فرآیند استرس زا، شمارش شوند.

در فرآیند شمارش، ماهیان از بخشی عبور داده می شوند که در آن یک دوربین HD دائما مشغول اسکن و تشخیص ماهیان در صفحه نمایش است که نشان دهنده تعداد ماهی و سرهت شمارش است.

صفحه نمایش شمارنده، تعداد ماهیان در یک زمان واقعی و سرعت شمارش را به صورت یک نمودار نمایش می دهد. بعد از آن ماهیان توسط شمارنده به مخزن پرورش و یا مقصد نهایی منتقل می شوند. این شمارنده می تواند در هر سطح و هر محیطی (آب شیرین و دریایی) کار کند.

 

ظرفیت عملکردی

 • ماهیان به وزن 0/1 گرم تا 10 گرم
 • سرعت شمارش: برای ماهیان 100 میلی گرمی 70 عدد بر ثانیه، برای ماهیان 1 گرمی 30 عدد بر ثانیه و برای ماهیان 10 گرمی 6 عدد بر ثانیه
 • ماهی به عمقی از آب وارد می شود تا 100 درصد سطح آبی که پایین آورده شده را بپوشاند و در هر کانال به صورت کلی و جزئی در مبداء و مقصد شمارش صورت می پذیرد.
 • درصد خطا کمتر از 2 درصد

 

شمارشگر بچه ماهی Qfry

اصول عملیاتی و مدیریتشمارشگر

شمارشگر  قابل حمل ماهی برای  استفاده در صنعت آبزی پروری شمارش ماهیان توسط این شمارشگر می تواند پیش از تقسیم و ورود به مزارع پیش پرواری  و یا بعد از طبقه بندی  غیره ، با استفاده از قابلیت تحرک ماهیان صورت پذیرد . برای  این  منظور ماهیان  بایستی به شمارنده ای که همواره آب در حال جریان دارد ، منتقل و معرفی گردند تا بدون بیهوشی و هر گونه فرآیند استرس زا، شمارش شوند. این شمارنده میتواند به خروجی یک پمپ تقسیم  و یا قیف  متصل گردد.

در فرآیند شمارش ، ماهیان از یک بخش که در آن، یک دوربین  که دائما مشغول  اسکن کردن است ،عبور داده می شوند و تشخیص ماهیان در صفحه نمایش بر اساس شمارش ماهی و سرعت شمارش انجام می گردد. صفحه نمایش شمارنده ، تعداد ماهیان در یک زمان واقعی و سرعت شمارش را به صورت یک نمودار نمایش می دهد. بعد از آن ماهیان توسط شمارنده به مخزن پرورش و یا مقصد نهایی منتقل می شوند . این شمارنده می تواند در هر سطح و هر محیطی (آب شیرین و دریایی) کار کند.

 

ظرفیت عملکردی:

 • ماهیان با وزن 200 میلی گرم تا 2 گرم  و یا اندازه 20 تا 40 میلی متر
 • ظرفیت شمارش بهینه ماهی: 1500 تا 2000 در دقیقه (100.000ماهی/ساعت).
 • ماهی به آبی  با سرعت جریان5/1 تا 5/2 لیتر / ثانیه (5تا9 متر مکعب/ساعت) انتقال داده می شود.
 • درصد خطا کمتر از2 درصد

گونه های ماهی هدف:

قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
آزاد ماهی اطلس (Salmo salar)
ماهی سی باس (Dicentrarchus labrax)
ماهی شانک (Sparus)
ماهی کروکر (Cilus gilberti)
ماهی سیم (Pagellus bogaraveo)
تیلاپیا (Oreochromis sp)
گربه ماهی (Clarias gariepinus)
ماهی توربوت (Psetta maxima)
ماهی سُل (Solea solea)

 

شمارشگر QFish

اصول عملیاتی و مدیریت شمارشگر

شمارشگر قابل حمل ماهی  برای استفاده در صنعت آبزی پروری شمارش ماهیان توسط این شمارشگر میتواند  پیش از تقسیم و ورود به مزارع پیش پرواری ویا بعد از طبقه بندی  با استفاده  از قابلیت تحرک ماهیان صورت پذیرد. برای این منظور ماهیان بایستی به شمارنده ای که همواره آب در حال جریان دارد، منتقل و معرفی گردند تا بدون بیهوشی و هر گونه فرآیند استرس زا، شمارش شوند. این شمارنده میتواند به خروجی یک پمپ تقسیم "Pimpin" و یا قیف "hopper"  متصل گردد.
در فرآیند شمارش،ماهیان از یک بخش که در آن ، یک دوربین  HD دائما مشغول اسکن کردن است، عبور داده می شوند و تشخیص ماهیان در صفحه نمایش بر اساس شمارش ماهی و سرعت شمارش انجام می گردد. صفحه نمایش شمارنده ، تعداد ماهیان در یک زمان واقعی و سرعت شمارش را به صورت  یک نمودار نمایش می دهد. بعد از آن ماهیان توسط شمارنده به مخزن پرورش و یا مقصد نهایی منتقل می شوند.این شمارنده می تواند در هر سطح و هر محیطی (آب شیرین و دریایی) کار کند.

 

ظرفیت عملکردی:

 • برای ماهیان به وزن 1 تا 6 گرم و یا اندازه 40 تا 80 میلی متر
 • ظرفیت بهینه شمارش ماهی: 1500 تا 2000 در دقیقه (100,000 ماهی/ساعت) 
 • ماهی به آبی با سرعت جریان 5 تا 10 لیتر/ثانیه (18 تا 36 مترمکعب/ساعت) انتقال داده می شود.
 • درصد خطا کمتر از 2 درصد

 

مواد سازنده 

مواد سازنده این شمارشگر برای اطمینان از دوام، مقاومت در برابر خوردگی و دست کاری های شدیدی که در محیط کار انجام می شود از بالاترین کیفیت تهیه شده است . انتخاب این مواد به حفظ و کاهش وزن تجهیزات کمک می کنند. پلاستیک خاکستری از پلی پروپیلن، RAL7032 ساخته شده و مانیتور نیز توسط پلی کربنات 4 میلی متری محافظت می شود.

 

شمارشگر QFlat

اصول عملیاتی و مدیریت شمارشگر

شمارشگر قابل حمل ماهی برای استفاده در صنعت آبزی پروری به همراه رابط تصویری و صفحه لمسی برای کاربر شمارش ماهیان توسط این شمارشگر می تواند پیش از تقسیم و ورود به مزارع پیش پرواری و یا بعد از طبقه بندی با استفاده از قابلیت تحرک ماهیان صورت پذیرد. برای این منظور ماهیان بایستی به قیف تغذیه کننده "hopper" معرفی و توسط آب جریان دار منتقل تا بدون بیهوشی و هرگونه فرآیند استرس زا، شمارش شوند. در فرآیند شمارش، ماهیان بر روی یک اسلاید، لیز می خورند و یک دوربین HD دائما اسکن و تشخیص ماهیان را انجام می دهد و تعداد ماهیان تشخیص داده شده همزمان نشان داده می شود. سرعت شمارش نیز به صورت یک نمودار به نمایش در می آید.

شمارشگر را میتوان در مقابل مخزن قرار داد تا ماهیانی که به سیستم پرورش معرفی می شوند، شمرده شوند. این شمارنده می تواند بر روی هر سطح و محیط کاری (آب شیرین و دریایی) کار کند.

 

ظرفیت عملکردی:

 • لارو با وزن 200 میلی گرم تا 2 گرم و یا اندازه 40 تا 80 میلی متر
 • ظرفیت بهینه شمارش ماهی: 1500 تا 2000 در دقیقه (100000 ماهی/سرعت).
 • ماهیان باید به آبی با سرعت جریان 10 تا 200 لیتر/دقیقه منتقل شوند.
 • درصد خطا کمتر از 2 درصد

 

گونه های ماهی هدف

این شمارشگر برای شمارش ماهی پهن شده است.

 

مواد سازنده:

مواد سازنده این شمارشگر برای اطمینان از دوام، مقاومت در برابر خوردگی و دست کاری های شدید از بالاترین کیفیت تهیه شده است. انتخاب این مواد به حفظ و کاهش وزن تجهیزات کمک میکنند. پلاستیک خاکستری از پلی پروپیلن، RAL7032، ساخته شده و مانیتور توسط پلی کربنات 4 میلی متر محافظت می شود.

 

شمارشگر فرای Qpipe

Qpipe شمارنده ای است که جهت قرارگیری مستقیم در خروجی ماشین دسته بندی و یا برای استفاده در قیف و سایر انتقال دهنده های ماهی طراحی شده است. شما می توانید با این ابزار در جریان کم تا شدید آب، ماهیان را از یک شیب افقی انتقال دهید. این شمارشگر به هیچ دستورالعمل راه اندازی و کالیبراسیونی نیازی ندارد.

 

مواد سازنده:

تمام مواد سازنده این شمارشگر برای اطمینان از دوام، مقاومت در برابر خوردگی و شرایط سخت دست کاری از پلاستیک های مهندسی شده (پلی پروپیلن هموپلیمر و کوپلیمر) تهیه شده اند.

 

ظرفیت عملکردی:

 • ظرفیت شمارش برای ماهی پهن:
  • برای ماهیان 2 تا 10 گرم 20000 عدد/ساعت.
  •    برای ماهیان 10 تا 50 گرم 12000 عدد/ساعت.
 • درصد خطا کمتر از 2 درصد