فارسی English

تلقیح مصنوعی به روش لاپاراسکوپی

 

تلقیح مصنوعی به روش لاپاراسکوپی: این روش به خصوص در گوسفند (میش) استفاده می‎شود. به دلیل وجود ساختار خاص گردن رحم در میش، امکان عبور پیپت تلقیح مصنوعی و دسترسی به رحم وجود ندارد در نتیجه اسپرماتوزوئید کافی نمی‎تواند به رحم برسد و این مسئله در باروری و آبستنی اثر منفی دارد. تلقیح مصنوعی به روش لاپاراسکوپی امکان تخلیه مقدار کافی اسپرم در شاخ‎های رحم را فراهم می‎آورد. 
در سال 1390 شرکت دام گستر پیشگام دوره‎ی آموزش تلقیح مصنوعی به روش لاپاراسکوپی را با استفاده از مربیان با تجربه و صاحب نام بین‎المللی برای اعضاء تیم لاپاراسکوپی فراهم آورد. از آن پس متخصصین شرکت عملیات لاپاراسکوپی را در بیش از 23 استان کشور بر روی ده ها هزار راس گوسفند با میانگین باروری بالای 50درصد انجام داده است.