فارسی English

تانک ذخیره اسپرم


نسل جدید تانکهای حمل ازت مایع کرایودیفیوژن، جهت ذخیره و نگهداری اسپرم و جنین منجمد، نمونه های تحقیقاتی در زمینه های مختلف پزشکی، دامپزشکی و کشاورزی طراحی و تولید شده است. این تانکها امکان ذخیره سازی مواد ژنتیکی و نمونه های تحقیقاتی را برای یک دوره زمانی طولانی با حداقل مصرف نیتروژن مایع فراهم می نماید. پوشش درب این تانکها از خروج سریع و ناگهانی نیتروژن مایع در شرایطی که تانک به حالت افقی درآمده باشد جلوگیری می نماید. البته توصیه می شود که پوشش درب تانکها پیوسته قفل گردد. این تانک ها با بالاترین سطح کیفیت در کشور فرانسه تولید می شوند. 

از مزایای تانکهای ذخیره اسپرم و ازت شرکت کرایودیفیوژن می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • پرت و از دست دادن ازت به میزان بسیار کم به دلیل ساختار درب چوب پنبه ای
  • به دلیل مواد سازنده درب چوب پنبه ای دارای استحکام مناسب در برابر خوردگی با ازت، ضربه و سایش
  • سطح ایستائی مناسب که باعث جلوگیری از واژگونی تانک می شود.

 

مشخصاتB2002 MB2003 MB2009 MB2011 MB2013 MB2015 MB2016 MB2020 MB2026 MB2034 MB2035 MB2036 MB2048 M
ظرفیت مفید (لیتر)24.110.5121315.816.421.7263535.935.948.5
وزن خالی (کیلوگرم)2.14.26.48.18.78.99.29.811.21414.71617.1
وزن پر (کیلوگرم)3.77.516.517.819.221.722.427.232.242.343.74556.3
ارتفاع کل (میلی متر )407433455623450623449673482552688652707
قطر خارجی (میلی متر)190245368310380310450395480480480480500
قطر دهانه (میلی متر)355151518989515189898951119
از دست دادن ازت (لیتر/روز)0.090.10.110.110.220.220.110.110.250.280.170.120.27
مدت زمان نگهداری ازت (روز)2241951095971149197104125211276180
تعداد طبقات11121211-21121-22
ارتفاع کانیستر (میلی متر)110110110270110270110110-270110110270110-270270
قطر کانیستر (میلی متر)2637373744-666637376666-66663773-94
تعداد کانیستر366610-66961010-126610-6