فارسی English

خدمات تلقیح مصنوعی و اصلاح نژاد گله های گوسفند و بز

 

خدمات تلقیح مصنوعی

  • تلقیح مصنوعی دام سبک به روش لاپاراسکوپی با استانداردهای جهانی توسط تیم ورزیده
  • انجام ده ها هزار تلقیح مصنوعی گوسفند و بز به روش لاپاراسکوپی در گله های مردمی و در 22 استان کشور
  • انجام عملیات تلقیح مصنوعی(لاپاراسکوپی، سرویکال، واژینال) با تضمین آبستنی حداقل 50 درصد در قالب قرارداد مربوطه

 

مشاوره فنی و تخصص

  • انجام مطالعات و پژوهش های مربوط و مورد نیاز به ایجاد ترکیب های ژنتیکی چند قلوزا و بی (کم) دنبه گوسفند با همکاری مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور
  • ارائه آموزش و خدمات پشتیبانی پرورشی و اصلاح نژادی گوسفند و بز
  • برگزاری کلاس ها و نشست های تخصصی و آموزشی برای پرورش دهندگان و کارشناسان