فارسی English

گاو شیریگروه مبارک اندیش اولین تولید کننده خصوصی اسپرم در کشور که محصولات خود را با برند جهانی CRI تولید و عرضه می کند.


اهداف گروه مبارک اندیش در زمینه اصلاح نژاد گاو شیری:

  • تولید و تأمین مواد ژنتیکی ممتاز
  • ارائه مشاوره تخصصی به مزارع گاو شیری در راستای حداکثر نمودن سودآوری پرورش دهندگان
  • ارتقاء ژنتیک گله های گاو شیری در جهت بهبود پایداری تولید شیر، تلیسه و گوشت