فارسی English

خدمات تعیین آمیزش

 

در حال حاضر 263 گله گاو شیری کشور از خدمات تعیین آمیزش و انتخاب اسپرم سیستم بین المللی MAP استفاده می کنند.

MAP برنامه آمیزش تصحیحی است که توسط جی نکس سی، آر، آی تهیه شده و در سطح گله ها مورد استفاده قرار می¬گیرد. MAP برنامه ای آمیزشی بر پایه ارزیابی سود است که توسط مشتریان جی نکس سی، آر، آی و اعضاء آن مورد استفاده قرار می گیرند. زمانی که گاوداران از برنامه های آمیزشی صحبت می کنند شما بارها نام MAP را خواهید شنید. MAP یک برند ثبت شده می باشد که در حافظه مردم نقش بسته است.

امتیازدهی خطی از سال 1979 توسط پرسنل جی نکس به صنعت گاو شیری جهان معرفی و توسعه داده شد. 50 واحد یا 9 واحد امتیازی که در این سیستم امتیازدهی مورد استفاده قرار می گیرد در حال حاضر واحدهای رسمی هستند که بوسیله همه انجمن های نژادی و برخی مراکز تولید اسپرم مورد استفاده قرار می گیرند. آمیزش تصحیحی نیز از جی نکس آغاز گردید و در سال 1966 جی نکس سی، آر، آی اولین برنامه آمیزش تصحیحی را با نام MAP به صنعت گاو شیری ارایه نمود. تحقیق در مورد عمر گله نیز با همکاری دانشگاه آیوا در اواخر دهه 80 انجام شد که نتایج آن در سال 1990 منتشر گردید. این آغاز چیزی است که ما امروزه به صورت PL یا عمر تولیدی و LNM یا شایستگی خالص طول عمر از آن نام می بریم.

در حال حاضر، 49 سال از ارایه اولین نسخه نرم افزار MAP می گذرد. این برنامه هنوز نیز به روز رسانی می-شود تا همچون گذشته نسبت به دیگر برنامه های موجود در بازار پیشتاز باشد. MAP به گاوداران کمک می کند که تولید، ماندگاری و سودآوری گله هایشان را افزایش دهند. MAP با توجه به تغییراتی که در صنعت پرورش گاو شیری رخ داده است اصلاح گردیده و در اختیار استفاده کنندگان آن قرار گرفته است. سی، آر، آی می کوشد تا بهترین برنامه قابل دسترس جهت حداکثرنمودن سود اعضاء و مشتریان را همچنان ادامه دهد.

 

چه چیز سبب میشود تا یک برنامه آمیزشی موفق داشته باشیم؟

این موضوع با ارزیابی صحیح گاو آغاز می شود و شامل شناسایی دقیق گاو با اطلاعات شجره ای قابل دسترس، امتیازدهی صحیح دام ها و شناسایی نقاط قوت و ضعف دام ها خواهد بود. اطلاعات گاو نر باید دقیق و شامل همه گاوهای نری که در دسترس مشتریان هستند نیز باشد. MAP دارای یک بانک اطلاعاتی گاو نر عظیم است که اولین اطلاعات آن مربوط به آغاز کاربرد تلقیح مصنوعی می باشد. در این بانک اطلاعاتی در حال حاضر اطلاعات مربوط به بیش از 300000 گاو نر وجود دارد. اطلاعاتی که از این گاوهای نر در این بانک اطلاعاتی وجود دارد شامل اطلاعات تولید، تیپ، شایستگی و شجره است که دائما با نتایج حاصل از ارزیابی های جدید به روزرسانی می شود. در این بانک اطلاعاتی نیز پروف ها یا نتایج ارزیابی های مربوط به گاوهای نر خارجی که وارد بازار آمریکا شده اند نیز وجود دارد.

و البته، ما نیازمند این هستیم که بتوانیم برای هر گاودار، گاوهای نری را توصیه نماییم که قابل قبول و قابل اطمینان باشند. این امر نیازمند این است که یک نرم افزار انعطاف پذیر داشته باشیم تا بتواند آمیزش هایی را تولید کند تا احتیاجات اعضا و مشتریان را مرتفع سازد. هنگامی که ما گاوهای ماده را مورد ارزیابی قرار می دهیم، می توانیم تا 17 صفت خطی را با استفاده از واحدهای رسمی NAAB (1-50یا 9-1) امتیازدهی کنیم. همچنین، ما می توانیم دو صفت مدیریتی نظیر خلق و خوی گاو و سرعت شیردهی را نیز امتیازدهی کنیم.

 

مزایای MAP شامل

  1. ایجاد سود بیشتر و تولید گاوهای با ماندگاری بالا
  2. کاهش هزینه جایگزینی
  3. کاهش و کنترل همخونی
  4. بهبود ترکیب صفات تیپ
  5. ایجاد یک گله یکنواخت
  6. بهبود تولید
  7. اجتناب از آمیزش ناقلین ژن های کشنده با یکدیگر
  8. انعطاف پذیری بی نظیر در انتخاب گاو نر و استفاده هر چه بهتر از گاوهای نر موجود
  9. بهبود و توسعه برنامه های مختلف اصلاح نژادی
  10. بهبود راندمان استفاده از اسپرم ه