فارسی English

گوسفند و بز


 

  • ایجاد و راه‌اندازی اولین مرکز اصلاح نژاد و تولید مواد ژنتیکی گوسفند در کشور

  • توسعه فناوری تلقیح مصنوعی به روش لاپاراسکوپی

  • ایجاد ترکیب‎های ژنتیکی پربازده سازگار با شرایط پرورشی کشور و مورد نیاز پرورش‎دهندگان در سامانه‎های پرورشی غیر‎مرتعی

  • بومی سازی دانش و فناوری‎های روز در زمینه پرورش دام ‎های سبک

  • همکاری در ایجاد الگوهای پرورش صنعتی گوسفند در سامانه‎های غیر‎مرتعی

  • برگزاری دوره‎های آموزشی اختصاصی و کاربردی در زمینه دام‎های سبک

  • انجام فعالیت‎های مطالعاتی و پژوهشی بطور مستقیم و یا در قالب قرارداد‎ها و همکاری با مراکز پژوهشی داخلی و بین‎المللی

  • ایجاد اشتغال در سطح نیروهای ماهر،کارشناس و ماهر در زمینه‎های مختلف علوم دامی و دامپزشکی