فارسی English

لیست اسپرم گوسفند 

لیست اسپرم قوچ های شرکت دام گستر پیشگامان (DGP) اسفند 1397

 

BreedRam Name
CANADIAN ROMANOVANTONIO
CANADIAN ROMANOVANDREW
CANADIAN ROMANOVALEX
CANADIAN ROMANOVABEL
CANADIAN ROMANOVAXEL
CANADIAN ROMANOVANGELO
CANADIAN ROMANOVARMANDO
CANADIAN ROMANOVALFRED
CANADIAN ROMANOVARNOLD
CANADIAN ROMANOVAJAX
CANADIAN ROMANOVARAMIS
CANADIAN ROMANOVAGUSTUS
CANADIAN ROMANOVARTHUR
CANADIAN ROMANOVADVENTURE