فارسی English

طیورمزرعه اجداد کاسپین از سال 1384 در منطقه جنگلی درکامیان سوادکوه به بهره برداری رسیده است. این مزرعه با ظرفیت 25000 قطعه خط D، در هر دوره حدود 1.2 میلیون قطعه جوجه مادر گوشتی تولید می نماید و حداقل ۱۰% از جوجه پدر و مادر گوشتی مورد نیاز کشور را تامین می کند.