فارسی English

نمایشگاه دام و طیور تهران

 

حضور گروه مبارک اندیش در شانزدهمین نمایشگاه دام، طیور و صنایع وابسته در محل نمایشگاه دائمی تهران (13 لغایت 16 آذر 96)