فارسی English

سمینار گروه مبارک اندیش در نمایشگاه دائمی تهران

 

برگزاری سمینار علمی گروه مبارک اندیش به منظور بهره گیری از دانش و تحقیقات روز در بهبود بهره وری مزارع گاو شیری و ارتقاء، کیفیت فرآورده های پروتئینی تولیدی و نیز بهبود پایداری تولید، با استراتژی استفاده از اسپرم نژادهای گوشتی در تاریخ 15 آذر 1396