مزرعه اجداد کاسپین از سال ۱۳۸۴ در منطقه جنگلی درکامیان سوادکوه به بهره برداری رسیده است.

این مزرعه با ظرفیت ۲۵۰۰۰ قطعه خط D، در هر دوره حدود ۱/۲ میلیون قطعه جوجه مادر گوشتی تولید می نماید و حداقل ۱۰% از جوجه پدر و مادر گوشتی مورد نیاز کشور را تامین می کند.

طیور
طیور
طیور
طیور
فهرست