گروه مبارک اندیش اولین تولید کننده خصوصی اسپرم گاو شیری در کشور که محصولات خود را با برند جهانی Genex تولید و عرضه می کند.

اهداف گروه مبارک اندیش در زمینه اصلاح نژاد گاو شیری :

  • تولید و تأمین مواد ژنتیکی ممتاز
  • ارائه مشاوره تخصصی به مزارع گاو شیری در راستای حداکثر نمودن سودآوری پرورش دهندگان
  • ارتقاء ژنتیک گله های گاو شیری در جهت بهبود پایداری تولید شیر، تلیسه و گوشت
گاو شیری
گاو شیری 1
گاو شیری 2
گاو شیری 3
فهرست