آزمون ژنومیک

امروزه، افزایش هزینه های تولید شیر و پایین بودن قیمت شیر سبب کاهش حاشیه سودآوری واحدهای پرورش گاو شیری شده است. در این شرایط، افزایش بهره وری از طریق تنوع بخشی به محصولات، استفاده از فن آوری های نوین تولید مثلی و حداکثر نمودن پیشرفت ژنتیکی می تواند راه گشا باشد.

در این راستا تولید نتاج سودآور با ارزش ژنتیکی بالا اساس افزایش بهره وری می باشد. از آنجا که پدران تنها در ۵۰ درصد ژنتیک نتاج سهیم هستند، انتخاب ژنتیکی مادران کلید اصلی در سرعت بخشیدن به پیشرفت ژنتیکی گله محسوب می شود.

آزمون ژنومیک گوساله ها، تلیسه ها و گاوهای ماده امکان رتبه بندی صحیح تر دام های مولد گله جهت انتخاب و حذف را امکان پذیر می کند. در همین راستا گروه مبارک اندیش با بهره مندی از متخصصین ژنتیک و اصلاح نژاد، خدمات آزمون ژنومیک و ارزیابی ژنتیکی را برای مزارع گاو شیری ارائه می دهد.

آزمون ژنومیک

سوالات روزمره یک دامدار

 • کدام یک از گوساله های ماده و تلیسه ها را جهت جایگزینی در گله استفاده کنم؟
 • اسپرم ماده زا را برای کدام گروه از تلیسه ها باید استفاده کنم؟
 • کدام یک از گاوهای ماده را باید از گله حذف کنم؟
 • از اسپرم گاوهای گوشتی برای کدام گروه از گاوهای شیری خود استفاده کنم؟
 • چگونه می توانم تلیسه های مازاد با ارزش ژنتیکی بالای خود را با قیمت بالاتر بفروشم؟
آزمون ژنومیک

فواید آزمون ژنومیک برای تلیسه و گاوهای ماده شیری

 • شناسایی ارزش ژنتیکی دام ماده با صحت بسیار بالا همانند گاوهای نر ژنومیک
 • دریافت کاتالوگ ارزیابی ژنتیکی برای دام های ماده همانند گاوهای نر
 • ارزیابی ژنومیک رسمی توسط شورای اصلاح نژاد گاوهای شیری آمریکا(CDCB) و ثبت بین الملی در سایت  www.uscdcb.com
 • دسترسی به نتایج آزمون ژنومیک از طریق اینترنت به صورت آنلاین
 • ارزیابی ژنتیکی رسمی پیوسته (۳ بار در سال) مادام العمر
 • ارزیابی ژنومیکی برای بیش از ۸۰ صفت کلیدی و شاخص های مهم اقتصادی در صنعت گاو شیری (LNM، LFM، TPI، ….)
 • رتبه بندی (پرسنتایل) دام های آزمون ژنومیک شده در سطح گله، کشور و جهان
 • دریافت گواهی آزمون ژنومیک معتبر برای دام های آزمون شده
 • فروش تلیسه های ژنومیک با قیمت بالاتر
 • امکان شناسایی صحیح تر تلیسه ها با ارزش ژنتیکی بالا جهت جایگزینی در گله
 • بهبود سرعت پیشرفت ژنتیکی تا بیش از ۲ برابر
 • تصحیح خطای ثبت شجره (در گله های گاوهای شیری به طور متوسط ۷ تا ۱۵ درصد خطا در ثبت شجره وجود دارد)
 • تعیین دقیق تر میزان همخونی با استفاده از اطلاعات ژنومیک (Genomic Inbreeding) در مقایسه با همخونی تخمین زده از طریق شجره
 • پیش بینی میزان همخونی در نتاج آینده (Genomic Future Inbreeding)
 • شناسایی تلیسه ها و گاوهای ماده حامل ژن های کشنده(BLAD، CVM، DUMPS، Brachyspina، Mule Foot، ….)
 • شناسایی تلیسه ها و گاوهای ماده حامل هاپلوتایپ های ناباروری (HH۴,HH۳,HH۲,HH۱,HH۰ و HH۵)
 • بهبود عملکرد باروری در گله با جلوگیری از آمیزش تلیسه ها و گاوهای ماده حامل ژن های کشنده و هاپلوتایپ های ناباروری با نرهای حامل ژن ها و هاپلوتایپ های مورد نظر
 • امکان طراحی آمیزش براساس اطلاعات ژنومیک (Genomic Mating)
فهرست