تانک ذخیره اسپرم

نسل جدید تانک های حمل ازت مایع کرایودیفیوژن، جهت ذخیره و نگهداری اسپرم و جنین منجمد، نمونه های تحقیقاتی در زمینه های مختلف پزشکی، دامپزشکی و کشاورزی طراحی و تولید شده است. این تانک ها امکان ذخیره سازی مواد ژنتیکی و نمونه های تحقیقاتی را برای یک دوره زمانی طولانی با حداقل مصرف نیتروژن مایع فراهم می نماید. پوشش درب این تانک ها از خروج سریع و ناگهانی نیتروژن مایع در شرایطی که تانک به حالت افقی درآمده باشد جلوگیری می نماید. البته توصیه می شود که پوشش درب تانک ها پیوسته قفل گردد. این تانک ها با بالاترین سطح کیفیت در کشور فرانسه تولید می شوند.

از مزایای تانک های ذخیره اسپرم و ازت شرکت کرایودیفیوژن می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • پرت و از دست دادن ازت به میزان بسیار کم به دلیل ساختار درب چوب پنبه ای
  • به دلیل مواد سازنده درب چوب پنبه ای دارای استحکام مناسب در برابر خوردگی با ازت، ضربه و سایش
  • سطح ایستائی مناسب که باعث جلوگیری از واژگونی تانک می شود.
مشخصات B۲۰۰۲ M B۲۰۰۳ M B۲۰۰۹ M B۲۰۱۱ M B۲۰۱۳ M B۲۰۱۵ M B۲۰۱۶ M B۲۰۲۰ M B۲۰۲۶ M B۲۰۳۴ M B۲۰۳۵ M B۲۰۳۶ M B۲۰۴۸ M
ظرفیت مفید (لیتر) ۲ ۴,۱ ۱۰,۵ ۱۲ ۱۳ ۱۵,۸ ۱۶,۴ ۲۱,۷ ۲۶ ۳۵ ۳۵,۹ ۳۵,۹ ۴۸,۵
وزن خالی (کیلوگرم) ۲,۱ ۴,۲ ۶,۴ ۸,۱ ۸,۷ ۸,۹ ۹,۲ ۹,۸ ۱۱,۲ ۱۴ ۱۴,۷ ۱۶ ۱۷,۱
وزن پر (کیلوگرم) ۳,۷ ۷,۵ ۱۶,۵ ۱۷,۸ ۱۹,۲ ۲۱,۷ ۲۲,۴ ۲۷,۲ ۳۲,۲ ۴۲,۳ ۴۳,۷ ۴۵ ۵۶,۳
ارتفاع کل (میلی متر ) ۴۰۷ ۴۳۳ ۴۵۵ ۶۲۳ ۴۵۰ ۶۲۳ ۴۴۹ ۶۷۳ ۴۸۲ ۵۵۲ ۶۸۸ ۶۵۲ ۷۰۷
قطر خارجی (میلی متر) ۱۹۰ ۲۴۵ ۳۶۸ ۳۱۰ ۳۸۰ ۳۱۰ ۴۵۰ ۳۹۵ ۴۸۰ ۴۸۰ ۴۸۰ ۴۸۰ ۵۰۰
قطر دهانه (میلی متر) ۳۵ ۵۱ ۵۱ ۵۱ ۸۹ ۸۹ ۵۱ ۵۱ ۸۹ ۸۹ ۸۹ ۵۱ ۱۱۹
از دست دادن ازت (لیتر/روز) ۰,۰۹ ۰,۱ ۰,۱۱ ۰,۱۱ ۰,۲۲ ۰,۲۲ ۰,۱۱ ۰,۱۱ ۰,۲۵ ۰,۲۸ ۰,۱۷ ۰,۱۲ ۰,۲۷
مدت زمان نگهداری ازت (روز) ۲۲ ۴۱ ۹۵ ۱۰۹ ۵۹ ۷۱ ۱۴۹ ۱۹۷ ۱۰۴ ۱۲۵ ۲۱۱ ۲۷۶ ۱۸۰
تعداد طبقات ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۲ ۱ ۱-۲ ۱ ۱ ۲ ۱-۲ ۲
ارتفاع کانیستر (میلی متر) ۱۱۰ ۱۱۰ ۱۱۰ ۲۷۰ ۱۱۰ ۲۷۰ ۱۱۰ ۱۱۰-۲۷۰ ۱۱۰ ۱۱۰ ۲۷۰ ۱۱۰-۲۷۰ ۲۷۰
قطر کانیستر (میلی متر) ۲۶ ۳۷ ۳۷ ۳۷ ۴۴-۶۶ ۶۶ ۳۷ ۳۷ ۶۶ ۶۶-۶۶ ۶۶ ۳۷ ۷۳-۹۴
تعداد کانیستر ۳ ۶ ۶ ۶ ۱۰-۶ ۶ ۹ ۶ ۱۰ ۱۰-۱۲ ۶ ۶ ۱۰-۶
فهرست