خط کش ازت

  • خط کش اندازه گیری مقدار ازت مایع در تانک ازت
  • مقاوم در برابر سرمای ازت مایع
  • موجود در سایزهای ۶۰ سانتی متری و ۱۰۷ سانتی متری
خط کش ازت
فهرست