سرنگ فلکسی

  • اتصال سریع و جدا نمودن آسان تر غلاف از سرنگ در مقایسه با دیگر سرنگ ها
  • سرنگی دو منظوره با امکان تلقیح پایوت های یک دوم و یک چهارم
  • غیرمغناطیسی و ساخته شده از فولاد ضدزنگ برای استفاده در سالیان متمادی
  • سهولت در تمیز کردن سرنگ و بهبود بهداشت
فهرست