کیت تشخیص آبستنی DGBlue Eyes

ویژگی های  Eyes DG.Blue

 • محصول سال ۲۰۱۶ شرکت Conception
 • همیشه در دسترس است
 • امکان تشخیص از روز ۲۸ بعد از تلقیح و ۹۰ روز بعد از گوساله زایی
 • نتایج دقیق می دهد
 • درآمد شما را افزایش می دهد
 • کاهش تعداد روزهای باز
 • مورد تایید آژانس بازرسی غذایی کانادا
 • نتایج آزمون در ۳۰ دقیقه
 • بدون نیاز به تجهیزات پیچیده آزمایشگاهی
 • حساسیت(Sensitivity):۹۸/۱%
 • ویژگی(Specificity):۹۶/۵%
 • دقت(Accuracy):۹۶/۵%

چرا Eyes DG.Blue بهترین انتخاب است؟

 • بهترین تست آبستنی
 • آزمون سریع و آسان آبستنی
 • تشخیص زودهنگام آبستنی با اطمینان %۹۹
 • تشخیص تمامی حیوانات غیر آبستن
 • تشخیص احتمال سقط جنین
 • امکان انجام آزمون در دامداری
کیت تشخیص آبستنی
کیت تشخیص آبستنی
کیت تشخیص آبستنی
کیت تشخیص آبستنی
کیت تشخیص آبستنی
فهرست