موطن اصلی این نژاد منطقه نرماندی فرانسه می باشد . نژاد نرماندی در پنجاه سال اخیر جهت پرورش نژاد خالص و یا توسعه برنامه های آمیخته گری به صورت دام زنده ، اسپرم و جنین به اقصی نقاط مختلف جهان صادر شده است. میانگین تولید شیر این نژاد در سال ۲۰۱۶ در کشور فرانسه، ۷۵۲۵ کیلو گرم شیر با چربی ۴.۲۶ درصد و پروتئین ۳.۷۳ درصد بوده است.

فهرست